BIO·FICTION Shorts

9 Apr 2021 17:00 — 23:00

14 Apr 2021 17:00 — 23:00

21 Apr 2021 17:00 — 23:00

28 Apr 2021 17:00 — 23:00

29 Apr 2021 17:00 — 23:00

Location: Online

BIO·FICTION Shorts

[Suomenkielinen teksti alla]

BIO·FICTION Shorts is a touring collection of short films exploring the theme of Futurebody. Crossing genre boundaries, the film programme delves into neurotechnology and the ways it might shape the future of the human body, mind, intelligence, and society. The films are available for watching online on five April evenings:

Friday, April 9, 17-23h Finnish time (UTC+03) | Wednesday, April 14, 17-23h | Wednesday, April 21, 17-23h | Wednesday, April 28, 17-23h  |  Thursday, April 29, 17-23h

To watch the films on one of the above days, email us at join@bioartsociety.fi, and we’ll send you a viewing link.

The programme features nine short films from three continents, all of which have been awarded or screened at the BIO·FICTION Science Art Film Festival 2019. A deliciously thought-provoking mix of documentary and science fiction, live action and animation, the programme invites its audiences to discuss and imagine the potentials, dilemmas and concerns related to neurotechnology.

The films are accompanied by a panel discussion on April 8, and a series of conversations taking place on April 14, 21, and 28.

The BIO·FICTION programme is brought to SOLU Space by Biofaction, a Vienna-based organisation dedicated to research and science communication that has been organising BIO·FICTION Science Art Film Festival since 2011. Biofaction provides expertise and services in various areas, including science communication, film production, art and science collaboration, technology assessment, and managing the science-society interface.

The total duration of the films is 77 minutes - scroll down for the list of films. Some of the films contain violence.

Accessibility info:

The films are subtitled in English unless the spoken language is English. The films with English dialogue and no subtitles are Paramusical Ensemble, Reboot, and Perfectly Natural. Adam & Eve MK II has no dialogue.

The panel and the discussion rounds will not be subtitled. If you wish to include your own sign language translator and have questions, please contact our producer Lisa Kalkowski, lisa.kalkowski@bioartsociety.fi

- -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BIO·FICTION Shorts

BIO·FICTION Shorts on kokoelma lyhytelokuvia, jotka tutkivat tulevaisuuden kehon (futurebody) teemaa. Yhdeksästä elokuvasta koostuva ohjelmisto paneutuu neuroteknologiaan ja vaikutuksiin, joita sillä voi olla tulevaisuuden ihmiskehoihin, mieleen, älyyn ja yhteiskuntaan.

Elokuvat ovat katseltavissa verkossa viitenä huhtikuun iltana: perjantaina 9.4. klo 17–23; keskiviikkoina 14.4., 21.4. ja 28.4. klo 17–23 sekä torstaina 29.4. klo 17–23. Pääset katsomaan elokuvia lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen join@bioartsociety.fi; toimitamme sinulle vastauksena katselulinkin.

Ohjelmassa nähdään eri genrejä edustavia elokuvia kolmelta mantereelta, ja ne on palkittu tai esitetty vuoden 2019 BIO·FICTION -tiede- ja taide-elokuvafestivaalilla. Ajatuksia herättelevät lyhytelokuvat ovat herkullinen lajitelma dokumenttia ja scifiä, näytelmäelokuvaa ja animaatiota; ohjelma kutsuu yleisönsä keskustelemaan ja kuvittelemaan mahdollisuuksia, pulmia ja huolenaiheita, jotka neuroteknologiaan liittyvät.

Elokuvasarjan lisäksi järjestämme verkossa järjestettävän paneelikeskustelun torstaina 8.4. sekä sarjan keskusteluita keskiviikkoina 14.4., 21.4. ja 28.4.

BIO·FICTION -ohjelmiston Biotaiteen seuralle tuo Biofaction, Wienissä toimiva tutkimukseen ja tiedeviestintään erikoistunut organisaatio, joka on järjestänyt BIO·FICTION-festivaalia vuodesta 2011. Biofaction tarjoaa asiantuntijuutta ja palveluita muun muassa tiedeviestinnän, elokuvatuotannon, taiteen ja tieteen välisen yhteistyön, teknologian arvioinnin sekä tieteen ja yhteiskunnan rajapintojen hallinnan aloilla.

Elokuvien kokonaiskesto on 77 minuuttia – elokuvien kuvaukset löydät alta. Osa elokuvista sisältää väkivaltaa. 

Saavutettavuus

Elokuvat on tekstitetty englanniksi paitsi jos niiden puhuttu kieli on englanti. Elokuvissa Paramusical Ensemble, Reboot ja Perfectly Natural on englanninkielinen dialogi eikä niitä ole tekstitetty. Elokuvassa Adam & Eve MK II ei ole dialogia.

Keskustelutilaisuuksia ei tekstitetä. Jos haluat tuoda tilaisuuteen oman viittomakielen tulkin ja sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä tuottaja Lisa Kalkowskiin, lisa.kalkowski@bioartsociety.fi

- - - -

About the films | Elokuvista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE AUXILIARY
Frédéric Plasman | Belgium, Belgia 2018 | fiction, fiktio | 9 min

Alone in front of her reflection in a collapsing world, someone desperate, feeling unfairly discredited, is going to end it all. But who is she and why is she doing this?

Yksin heijastuksensa edessä, romahtavan maailman keskellä eräs epätoivoinen, joka kokee tulleensa mustamaalatuksi, aikoo päättää kaiken. Mutta kuka hän on ja miksi hän aikoo tehdä niin?
- -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PARAMUSICAL ENSEMBLE
Tim Grabham | UK, Iso-Britannia 2015 | documentary, dokumentti | 7 min

The documentary follows the Paramusical Ensemble, which consists of four severely motor-impaired patients and a string quartet, preparing and performing a live musical piece with the help of a Brain-Computer Music Interfacing system.

Dokumentti seuraa Paramusical Ensemble -nimistä orkesteria, joka koostuu neljästä liikuntarajoitteisesta potilaasta ja jousikvartetista. Orkesteri valmistautuu musiikkiesitykseen, joka toteutuu potilaiden aivosähkökäyriä mittaavan järjestelmän avulla.
- -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


REBOOT
Andrei Thutat Ungur | Romania 2019 | fiction, fiktio | 15 min

Reboot tells the story of a lonesome man suffering from depression and obsessive regrets about the past. He chooses to erase his memory in order to restart his life and get a second chance at living a “normal” life.

Reboot on tarina yksinäisestä miehestä, joka kärsii masennuksesta ja piinaavasta katumuksesta. Mies päättää poistaa muistonsa voidakseen aloittaa elämänsä uudelleen ja saadakseen uuden mahdollisuuden elää tavallista elämää.
- -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ADAM & EVE MK II
Sebastian Kuder | UK, Iso-Britannia 2019 | fiction, fiktio | 4 min

In a post-apocalyptic future, human memories from the now-extinct species Homo sapiens are loaded into the artificial brain of a robot.

Post-apokalyptisessä tulevaisuudessa jo sukupuuttoon kuolleen Homo sapiens -lajin muistot istutetaan robotin keinotekoisiin aivoihin.
- -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PERFECTLY NATURAL
Victor Alonso-Berbel | US, Yhdysvallat 2018 | fiction, fiktio | 14 min

For Wanda and Zach, Future Families is a lifetime opportunity: a virtual parenting system that gives their baby access to a better life. But they soon realize this technology may come at a higher cost.

Wanda ja Zach haluavat tarjota lapselleen paremman tulevaisuuden. He turvautuvat virtuaaliseen kasvatusjärjestelmään mutta ymmärtävät pian, että teknologialla voi olla kova hinta. 
- -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CARLOTTA’S FACE
Valentin Riedl & Frédéric Schuld | Germany, Saksa 2018 | documentary, dokumentti | 5 min

Carlotta is face blind and never recognized a single face - not even her own. Through art, she discovers a creative way to map her face. 

Carlotta on kasvosokea eikä hän ole koskaan tunnistanut kasvoja – ei edes omiaan. Taiteen avulla hän löytää tavan kartoittaa kasvojaan.
- -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2050
Lupashko Alexandra | Russia, Venäjä 2019 | fiction, fiktio | 4min

The future has come, but some would like to stay in the past.

Tulevaisuus on saapunut, mutta jotkut haluaisivat pysytellä menneessä.
- -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ERASE LOVE
Javier Ideami | Spain, Indonesia; Espanja, Indonesia 2018 | fiction, fiktio | 12 min

Two sisters battle to outsmart each other as they attempt to figure out which one of them will be sent away by their father after their mother’s death, and why.

Kaksi sisarusta koettavat päihittää toisensa oveluudessa selvittääkseen, miksi heidän isänsä haluaa lähettää toisen heistä pois äidin kuoltua.
- -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MIND MIGHTIER THAN MIGHT
Jalal Ud Din Baba | India, Intia 2018 | documentary, dokumentti | 7 min

Aamir Hussain Lone is a determined world-class cricketer without arms. After an accident at the age of eight, he has managed to overcome the physical constraints without technology.

Aamir Hussain Lone on päättäväinen maailmanluokan kriketinpelaaja, jolla ei ole käsiä. Jouduttuaan onnettomuuteen kahdeksanvuotiaana hän on onnistunut voittamaan fyysiset rajoitukset ilman teknologian suomaa apua.

- -

BIO·FICTION is part of the ERA-NET project FUTUREBODY and funded by the Austrian Science Fund (FWF: I 3752-B27). The BIO·FICTION programme at SOLU Space is funded via the Biofriction European collaboration project co-funded by the Creative Europe Programme of the European.

BIO·FICTION on osa ERA-NETin FUTUREBODY-projektia ja sitä tukee Austrian Science Fund (FWF: I 3752-B27). BIO·FICTION-ohjelmaa SOLU-tilassa tukee eurooppalainen Biofriction-yhteistyöprojekti, jota rahoittaa Euroopan Unionin Luova Eurooppa -ohjelma.