MAKING_LIFE 2014–2015

STARBEASTS


An Interstellar Zeitgeber ('time-giver')

Cyanobacteria (S.elongatus PCC 7942), continuous culture device, acrylic, electronics

Stephen Fortune, Andy Gracie, Markus Schmidt, Georg Tremmel

Zeitgeber-web-14


Star Beasts subjects cyanobacteria (‘blue-green algae’) to artificial evolutionary pressures in order to modify their circadian rhythms to the day lengths of exoplanets in foreign solar systems. Each payload of a theoretically space-destined probe houses a continuous culture device, designed to travel into space before separating, and continuing towards their individual destinations. Humanity's exoplanet detection instruments (Kepler Satellite) represent the upper limit of the light we can detect and analyse in the Universe, and though it can identify planets by this light it cannot determine the day length of faraway planets. As such each modular payload begins its artificial evolution cycle when its sensors can detect the rotation period of its destination.

Cyanobacteria are a model organism for circadian rhythm research, and were fundamental in providing a breathable atmosphere on the early Earth in a catastrophe known as The Great Oxygenation Event. Circadian rhythms are shared by all organisms on planet Earth, syncing bodily processes to the 24 hour daily cycle. Circadian rhythms are here selected as a cipher for the many other metabolic parameters which might require modulation in order for cyanobacteria to thrive on distant exoplanets.

Inside the continuous culture device the microorganisms are kept in a constant state of growth, change and eventual adaptation to their future environment. While the device does not directly modify the algae genome, it changes the environmental conditions (such as day length) that force the algae to genetically adapt. In this gallery instance, the periods of light and dark have been accelerated to synchronise with terrestrial human attention spans.

11203184_10152912967707336_7580803034320248524_n


Tähtienvälinen Zeitgeber (’ajantaja’)

Syanobakteeri (S.elongatus PCC 7942), kasvatusautomaatti, akryyli, elektronisia osia

Stephen Fortune, Andy Gracie, Markus Schmidt, Georg Tremmel

Muuttaakseen syanobakteerien (sinilevä) vuorokausirytmin (sirkadiaaninen rytmi) vierasperäisten aurinkokuntien eksoplaneettojen päivien pituisiksi,  Star Beasts ryhmä alistaa sinilevät keinotekoiselle evoluutiolle. Tämän teoreettisesti avaruuteen tarkoitetun luotaimen lasti koostuu kasvatusautomaateista, jotka ovat suunnitellut matkaamaan avaruuteen missä ne myöhemmin irroittautuvat ja jatkavat omiin kohteisiinsa. Syanobakteeri on sirkadiaanisen rytmin tutkimuksessa käytetty malli-organismi. Lisäksi syanobakteerit ovat olleet keskeisessä osassa maapallon ilmakehän varhaisessa kehittymisessä hengityskelpoiseksi.

Tässä teoksessa nämä pieneliöt pidetään jatkuvassa kasvun, muutoksen ja tulevaan elinympäristöön adaptoitumisen tilassa. Vaikka tämä laite ei suoranaisesti muokkaa levien perimää, se muuttaa niiden elinolosuhteita (kuten päivän pituutta) joka taas osaltaan pakottaa leviä sopeutumaan geneettisesti. Valon ja pimeän ajan jaksot noudattavat tässä galleria esillepanossa maanasukkaiden keskittymiskyvyn tempoa.

ml3-2